ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/04/1969

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 8), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים