ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/04/1969

המלצות ועדת החינוך והתרבות בעניין הוצאת ספרי לימוד על-ידי מפקחים ומנהלים; חוק לימוד חובה (תיקון מס' 6), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים