ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/03/1969

חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ח-1968; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים