ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/03/1969

דברים לזכרה של הגב' שושנה פרסיץ; חוק הפיקוח של בתי-ספר, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים