ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/02/1969

חוק הפיקוח על בתי-ספר, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים