ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/02/1969

"השתתפות הממשלה בהוצאות החינוך העל-יסודי ברשויות המקומיות ביישובים הקטנים" - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת בן-פורת; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים