ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/02/1969

חוק פיקוח על בתי-ספר, התשכ"ט-1969 (תנאים להעסקתם של עובדי שירות); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים