ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/01/1969

סקירת שר לקליטת העלייה י. אלון בעניין הסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות בארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים