ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/01/1969

חוק הפיקוח על בתי-ספר, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים