ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/01/1969

התנאים להעסקת עובד שירות; חוק הפיקוח על בתי-הספר, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים