ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/01/1969

חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ח-1968; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים