ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/01/1969

העסקת עובדים בבתי-ספר; חוק פיקוח על בתי-ספר, התשכ"ח-1968; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים