ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/12/1968

חוק פיקוח על בתי-ספר, התשכ"ח-1968; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים