ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/12/1968

חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון מס' 2), התשכ"ח-1968; חוק לימוד חובה (תיקון מס' 4), התשכ"ח -1968-הצעת חברת-הכנסת צברי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים