ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/12/1968

אישור הנוסח הסופי של חוק לימוד חובה (תיקון), התשכ"ו-1966-הצעת חוק של חבר-הכנסת אונא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים