ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/12/1968

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 4), התשכ"ב-1968; חוק לימוד חובה (תיקון), התשכ"ו-1965(הצעת חוק של חה"כ מ. אונא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים