ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/11/1968

חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ח-1968; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים