ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/11/1968

המשך הדיון במצב החינוך בבתי הספר ב"בית יוסף" ו"ירדנה"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים