ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/10/1968

המשך הדיון בסקירת המנהל הכללי של משרד החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים