ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/10/1968

סקירה כללית של מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, מר י. שריד, על פתיחת שנת הלימודים, התשכ"ט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים