ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/07/1968

חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים