ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/07/1968

חוק הפיקוח על בתי הספר (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים