ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/07/1968

אישור הנוסח החדש של הצעת חוק חינוך חובה (תיקון) (לימוד סדיר) - הצעת חברת הכנסת ר. צברי; המשך הדיון בחוק הפיקוח על בתי הספר: שמיעת הערות נציגי מרכז השלטון המקומי; שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים