ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/07/1968

חוק הפיקוח של בתי -ספר, התשכ"ח-1968; חוק לימוד חובה (תיקון מס' ) (הבטחת לימוד סדיר), התשכ"ז-1967: (הצעת חוק של חברת הכנסת רחל צברי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים