ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/06/1968

חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ח-1968; שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים