ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/05/1968

הכנת ספורטאי ישראל לאולימפיאדה במקסיקו (הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו שהועברה לוועדת החינוך); חוק לימוד חובה (תיקון) (הבטחת לימוד סדיר) (הצעת חוק קנ"ג של חברת-הכנסת רחל צברי); שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים