ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/05/1968

המשך הדיון בחוק לימוד חובה (תיקון) (הבטחת לימוד סדיר); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים