ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/05/1968

הטלוויזיה הלימודית; הצעת חוק פרטית של חברת-הכנסת ר. צברי - חוק לימוד חובה (תיקון) (הבטחת לימוד סדיר), התשכ"ז-1967; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים