ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/03/1968

ביקורים במוסדות להשכלה גבוהה; בקשת חברת-הכנסת הקטין לסכם את פעולות הוועדה במושב החורף; חוק לתיקון פקודת זכות היוצרים (מס' 2), התשכ"ח-1968; להקת כרמון; מסקנות הוועדה לעניין החילול המחפיר של שלדי לוחמי מצדה ואי-הבאתם לקבורה; פרשת "עינבל" - הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת צברי; שערוריה בבית-הספר הממלכתי-דתי חב"ד; תשובות לשאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים