ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/02/1968

המשך הדו"ח בחוק לתיקון פקודת זכות יוצרים; שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים