ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/02/1968

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת זכות היוצרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים