ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/01/1968

חוק לתיקון פקודת זכות היוצרים (מס' 2), התשכ"ז-1967; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים