ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/01/1968

חוק לתיקון פקודת זכויות היוצרים (מס' 2), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים