ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/01/1968

דין וחשבון ועדת המשנה על הפגישה עם נציגי הנוער העובד והלומד; המשך הדיון בהצעות לסדר היום על החינוך הלאומי והציוני; שאילתות; תשובות לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים