ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/12/1967

סיום הדיון בחוק לתיקון פקודת זכות היוצרים; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים