ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/12/1967

חוק לתיקון פקודת זכות היוצרים (מס' 2), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים