ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/11/1967

המצב ב"יד-ושם" - מסקנות ועדת המשנה; תשובת המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות לשאלות חברי הוועדה על סקירתו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים