ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/09/1967

סגירת הכיתות העל-יסודיות בבית-הספר "למל"; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים