ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/08/1967

בעיית ספרי הלימוד בערבית; סגירת כיתות העל-יסודיות בביה"ס למל; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים