ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/08/1967

הצעות ועדת המשנה לסיכום הדיון בעניין קליטת ילדים נכים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים