ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/03/1967

בעיית קליטתם של ילדים משותקים ונכים בבתי-ספר - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ו. שם-טוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים