ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/03/1967

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת זכות היוצרים -שמיעת נציגי אגודת הציירים והפסלים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים