ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/03/1967

בעיית קליטתם של ילדים משותקים ונכים בבתי- הספר- הצעה לסדר- היום של חבר- הכנסת ו. שם טוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים