ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/01/1967

סיור בבתי-ספר טעוני טיפוח במחוז המרכז; סקירת סגן שר החינוך והתרבות מד א. ידלין על הטיפול בנוער במיוחד בנוער הבעייתי והעבריין לאור מסקנות ועדת החינוך והתרבות על "התופעות השליליות בהתנהגות בני נוער"; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים