ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/01/1967

חוק לתיקון פקודת זכות היוצרים (מס' 2), התשכ"ו-1966;- (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים