ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/12/1966

"הקפאת אליפות משחקי הכדורגל לשנתיים" - הצעה לסדר - היום של חבר-הכנסת חסין; גורל מסקנות ועדת החינוך והתרבות בעניין "לקויים בענף ופיקוח ממשלתי על אגודות הספורט"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים