ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/12/1966

המשך הדיון בסקירת שר החינוך והתרבות על פתיחת שנת הלימודים החדשה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים