ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/11/1966

שאלות; תשובות נציג משרד המשפטים לשאלות חברי הוועדה בעניין חוק לתיקון פקודת זכות היוצרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים