ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/11/1966

חוק לתיקון פקודת היוצרים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים