ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/06/1966

שאילתות; המשך הדיון בשאלת החיבור ספרי לימוד על ידי מפקחי ומנהלים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים